بحث عن كتاب
كتاب H Devlin Operative Dentistry لغير محدد

تحميل كتاب H Devlin Operative Dentistry PDF

المؤلف : غير محدد
التصنيف : كتب الطب
سنة النشر : غير محدد
عدد الصفحات : غير محدد
عن الكتاب : H. Devlin Operative Dentistry Dr. Hugh Devlin Operative Dentistry A Practical Guide to Recent Innovations With 75 Figures in 102 Separate Illustrations and 5 Tables 123 Contents 1 NewMethods of Detection of Caries . . . . . . . . . . . . . 1 1.1 TheDiagnosisofCaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.1.1 DIAGNOdent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.1.2 Digital Imaging Fiber-Optic Transillumination . . . . . . . . . 7 1.1.3 Fiber-OpticTransillumination . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.1.4 Quantitative Light-Induced Fluorescence . . . . . . . . . . . . 9 1.1.5 RadiologyofDentalCaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.1.6 ElectricalConductance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.1.7 Modern Caries Detection and Management . . . . . . . . . . 12 References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2 New Developments in Caries Removal and Restoration . . . 17 2.1 CariesRemoval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.1.1 Lasers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.1.2 PolymerBur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.1.3 MicropreparationBurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.1.4 Air Abrasion (or Kinetic Cavity Preparation) . . . . . . . . . . 21 2.1.5 PhotoactivatedDisinfection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.1.6 CarisolvGel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.1.7 AtraumaticRestorativeTreatment . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.1.8 Caries-DetectorDyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.2 RestorationFollowingCariesDetection . . . . . . . . . . . . . 26 2.2.1 WhyAreTeethRestored? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2.2.2 CariesasaDisease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.2.3 PreventingDentalCaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2.2.4 WhenShouldCariesBeRestored? . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2.2.5 FissureSealants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.2.6 OzoneTherapyfor theTreatmentofCaries . . . . . . . . . . . 32 2.3 RestorativeProcedures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2.3.1 The“Tunnel”Restoration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2.3.2 The Proximal “Slot” Preparation . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2.3.3 TraditionalCavityPreparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 .
أعلان

نبذة عن كتاب H Devlin Operative Dentistry

كتاب H Devlin Operative Dentistry

H. Devlin Operative Dentistry Dr. Hugh Devlin Operative Dentistry A Practical Guide to Recent Innovations With 75 Figures in 102 Separate Illustrations and 5 Tables 123 Contents 1 NewMethods of Detection of Caries . . . . . . . . . . . . . 1 1.1 TheDiagnosisofCaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.1.1 DIAGNOdent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.1.2 Digital Imaging Fiber-Optic Transillumination . . . . . . . . . 7 1.1.3 Fiber-OpticTransillumination . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.1.4 Quantitative Light-Induced Fluorescence . . . . . . . . . . . . 9 1.1.5 RadiologyofDentalCaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.1.6 ElectricalConductance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.1.7 Modern Caries Detection and Management . . . . . . . . . . 12 References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2 New Developments in Caries Removal and Restoration . . . 17 2.1 CariesRemoval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.1.1 Lasers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.1.2 PolymerBur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.1.3 MicropreparationBurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.1.4 Air Abrasion (or Kinetic Cavity Preparation) . . . . . . . . . . 21 2.1.5 PhotoactivatedDisinfection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.1.6 CarisolvGel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.1.7 AtraumaticRestorativeTreatment . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.1.8 Caries-DetectorDyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.2 RestorationFollowingCariesDetection . . . . . . . . . . . . . 26 2.2.1 WhyAreTeethRestored? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2.2.2 CariesasaDisease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.2.3 PreventingDentalCaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2.2.4 WhenShouldCariesBeRestored? . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2.2.5 FissureSealants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.2.6 OzoneTherapyfor theTreatmentofCaries . . . . . . . . . . . 32 2.3 RestorativeProcedures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2.3.1 The“Tunnel”Restoration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2.3.2 The Proximal “Slot” Preparation . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2.3.3 TraditionalCavityPreparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 .


هذا الكتاب من تأليف غير محدد و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها

تحميل
التحميل حجم الكتاب
تحميل غير محدد فى الوقت الحالى
أضافة مراجعة
0.0 / 5
بناء على 0 مراجعة
1 (0)
2 (0)
3 (0)
4 (0)
5 (0)
كتب ذات صلة