بحث عن كتاب
كتاب عقیده امامت و حدیث غدیر لمحمود اشرف عثمانى

تحميل كتاب عقیده امامت و حدیث غدیر PDF

التصنيف : كتب إسلامية
سنة النشر : 1995
عدد الصفحات : غير محدد
عن الكتاب : 1995م - 1443هـ الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد... اين نوشته پاسخ تفصيلي به سؤالي است كه در رابطه با حديث غدير و عقيده امامـت مطرح شده بود كه اينك بصورت كتاب در دست شماست. اين سؤال به دارالافتاي جامعه دارالعلوم كراچي رسيد. مشفق و محسن من تقي عثماني صـاحب آن را بـه بنـده سـپرده اظهار تمنا كردند كه پاسخ، قدري با تفصيل باشد بهتر است تا تحقيق كامل مسئله واضـح گردد. بنده شروع به نوشتن جواب كردم. حاجت به بيان نيست كه تحفه اثنا عشريه شاه عبدالعزيز محدث دهلوي، هدايه الشيعه رشيد احمد گنگوهي، هديه الشيعه محمـد قاسـم نـانوتوي و هـدايات الرشـيد و مطرقـه الكرامه خليل احمد سهارنپوري در موضوعات اختلافي ما بين اهل سنت و جماعه و اهل تشيع مهمترين تصانيف علمي هستند. به سبب نور علم، وسعت مطالعه، دقت نظر و تفقه في الدين اين علماي ارجمند (رحمهم االله تعالي) تصانيف شان بدون ترديـد در موضـوع خود به منزلة مأخذ و منبع ميباشند. بنده با خوشه چيني از اين علما، مضامين منتشر در كتابهايشان را يكجا جمع كردهام. و نيز با رجوع به مآخذ عربي اصلي قديمي هر آنچه به ذهن ناقصم رسيد آن را با سادگي و بيتكلفي ضبط كردهام. كوشش اين بوده كه هر سخني با ذكر مأخذ درج شود و در نحوه نوشتن، طرز سلف صالح (رحمهم االله) يعني ادب، تهذيب و شايستگي رعايت شود. در تحرير اين مقاله بحمد الله، اين امر باعث اطمينان قلبـي بنـده شـد كـه اكـابر بنـده همچون محمد رفيع عثماني صاحب و محمد تقي عثمـاني بـا وجـود مشـاغل گونـاگون 4 عقيدة امامت و حديث غدير خويش، آن را به تفصيل مطالعه كردند و با راهنماييها و مشورتهاي بسيار مفيد و مهم، بنده را ياري نمودند. (جزاهم االله تعالى ً خيرا من عنده). االله تعالي اين كاوش حقير را سبب نفع و هدايت امت مسلمه بگرداند و اين مضـمون براي جويندگان حق بالعموم و براي من گناهكار بالخصوص باعث فلاح و نجات دنيـا و آخرت گردد. واالله تعالي هو الموفق. تحقیق جامعی است در حدیث غدیر و دلایل شیعه در استنباط مفهوم ولایت و امامت از حدیث مذکور. نویسنده در آغاز، وقایع پیش آمده در حجه الوداع و روز غدیرخم را شرح داده و حوادثی را تحلیل می‌کند که منجر به بیان خطبه پیامبر ش وی سپس آیبعد از قرآن را شرح و تفسیر می‌کند که در اندیشه شیعی، مبنا و دلیل ولایت علی و فرزندانش می‌باش فصل بعدی کتاب، به برسی سند حدیث غدیر و چگونگی بازتاب آن در کتب حدیثی اختصاص دار بررسی حدیث ثقلین و موالات و مفهوم آنها موضوعی است که در ادامه آمده است. دیگر موضوعات کتاب عبارت‌اند از: استدلال شیعه در باره نصوص امامت و مقایسه آن با موازین عقلی، عوامل روانی پذیرش عقیده امامت و تأثیرگذاری عقاید ایران قدیم بر اندیشه‌های جَزمی شیعی. .
أعلان

نبذة عن كتاب عقیده امامت و حدیث غدیر

كتاب عقیده امامت و حدیث غدیر

1995م - 1443هـ الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد... اين نوشته پاسخ تفصيلي به سؤالي است كه در رابطه با حديث غدير و عقيده امامـت مطرح شده بود كه اينك بصورت كتاب در دست شماست. اين سؤال به دارالافتاي جامعه دارالعلوم كراچي رسيد. مشفق و محسن من تقي عثماني صـاحب آن را بـه بنـده سـپرده اظهار تمنا كردند كه پاسخ، قدري با تفصيل باشد بهتر است تا تحقيق كامل مسئله واضـح گردد. بنده شروع به نوشتن جواب كردم. حاجت به بيان نيست كه تحفه اثنا عشريه شاه عبدالعزيز محدث دهلوي، هدايه الشيعه رشيد احمد گنگوهي، هديه الشيعه محمـد قاسـم نـانوتوي و هـدايات الرشـيد و مطرقـه الكرامه خليل احمد سهارنپوري در موضوعات اختلافي ما بين اهل سنت و جماعه و اهل تشيع مهمترين تصانيف علمي هستند. به سبب نور علم، وسعت مطالعه، دقت نظر و تفقه في الدين اين علماي ارجمند (رحمهم االله تعالي) تصانيف شان بدون ترديـد در موضـوع خود به منزلة مأخذ و منبع ميباشند. بنده با خوشه چيني از اين علما، مضامين منتشر در كتابهايشان را يكجا جمع كردهام. و نيز با رجوع به مآخذ عربي اصلي قديمي هر آنچه به ذهن ناقصم رسيد آن را با سادگي و بيتكلفي ضبط كردهام. كوشش اين بوده كه هر سخني با ذكر مأخذ درج شود و در نحوه نوشتن، طرز سلف صالح (رحمهم االله) يعني ادب، تهذيب و شايستگي رعايت شود. در تحرير اين مقاله بحمد الله، اين امر باعث اطمينان قلبـي بنـده شـد كـه اكـابر بنـده همچون محمد رفيع عثماني صاحب و محمد تقي عثمـاني بـا وجـود مشـاغل گونـاگون 4 عقيدة امامت و حديث غدير خويش، آن را به تفصيل مطالعه كردند و با راهنماييها و مشورتهاي بسيار مفيد و مهم، بنده را ياري نمودند. (جزاهم االله تعالى ً خيرا من عنده). االله تعالي اين كاوش حقير را سبب نفع و هدايت امت مسلمه بگرداند و اين مضـمون براي جويندگان حق بالعموم و براي من گناهكار بالخصوص باعث فلاح و نجات دنيـا و آخرت گردد. واالله تعالي هو الموفق. تحقیق جامعی است در حدیث غدیر و دلایل شیعه در استنباط مفهوم ولایت و امامت از حدیث مذکور. نویسنده در آغاز، وقایع پیش آمده در حجه الوداع و روز غدیرخم را شرح داده و حوادثی را تحلیل می‌کند که منجر به بیان خطبه پیامبر ش وی سپس آیبعد از قرآن را شرح و تفسیر می‌کند که در اندیشه شیعی، مبنا و دلیل ولایت علی و فرزندانش می‌باش فصل بعدی کتاب، به برسی سند حدیث غدیر و چگونگی بازتاب آن در کتب حدیثی اختصاص دار بررسی حدیث ثقلین و موالات و مفهوم آنها موضوعی است که در ادامه آمده است. دیگر موضوعات کتاب عبارت‌اند از: استدلال شیعه در باره نصوص امامت و مقایسه آن با موازین عقلی، عوامل روانی پذیرش عقیده امامت و تأثیرگذاری عقاید ایران قدیم بر اندیشه‌های جَزمی شیعی. .


هذا الكتاب من تأليف محمود اشرف عثمانى و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها

تحميل
التحميل حجم الكتاب
تحميل غير محدد فى الوقت الحالى
أضافة مراجعة
0.0 / 5
بناء على 0 مراجعة
1 (0)
2 (0)
3 (0)
4 (0)
5 (0)
كتب ذات صلة