بحث عن كتاب
تحميل و قراءة كتاب Z acirc du rsquo l Me acirc d Muhtasarı pdf

تحميل كتاب Z acirc du rsquo l Me acirc d Muhtasarı pdf

تحميل و قراءة كتاب Z acirc du rsquo l Me acirc d Muhtasarı pdf
المؤلف : محمد ابن قيم الجوزية
التصنيف : كتب إسلامية
سنة النشر : 2008
عدد الصفحات : غير محدد
عن الكتاب : 2008م - 1443هـ Allah Resûlünde sizin için güzel bir örnek vardır. (el-Ahzâb 33/21) O gün zâlim, (çaresizlik içinde) ellerini ısıracak ve: "KeĢke ben de peygamberle aynı yolu tutsaydım!" diyecektir. (el-Furkân 25/27) Hamd Allah'a özgüdür. Allah kimi doğru yola ulaĢtırırsa, o doğru yoldadır. Kimi de doğru yoldan saptırırsa, artık ona doğru yolu gösterecek hiç kimse bulamazsın. Allah'tan baĢka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resûlü olduğuna tanıklık ederim. Allah'ın selamı ve rahmeti onun, ehlinin ve sahabesinin üzerine olsun! ġüphesiz insanlar, ibâdet etmek, dünya ve âhiret iĢlerini ıslah etmek için indirilen Allah'ın diniyle amel etmekle sorumludur. Bunun için de vahyin ilk iniĢinden tamamlandığı güne kadar Hz. Peygamber'in rehberliğini ve bu dini açıklama Ģekli olan pratik yöntemini bilmeleri gerekir. Bu konuya iliĢkin, gördüğüm en güzel kitap, hicrî sekizinci asır imamlarından dinin koruyucusu, derin ilim sahibi, konuları tahkik eden ve fikri hür olan Ġbn Kayyim el-Cevziyye'in (751/1350) Zâdü'l-Me'âd fî Hedyi Hayri'l-'Ġbâd isimli eseridir. Ancak konular detaylı olarak ele alındığından ve iki büyük bölümden meydana geldiği için bu kitabı sıkılmadan okuyan çok az kimse vardır. Kağıdının ve baskısının kalitesizliği, daha faydalı olmasını engellemiĢtir. Bu durum, çok önemli olduğu için bunu insanlara kolaylaĢtırmak ve her kesime yakınlaĢtırmak istedim ve böylece onu özetleyip ihtiyaç duyulan yerlerde de not düĢtüm. Bu özet ve notları birlikte, hacmini görenin bir defada okumayı arzu edeceği küçük bir kitap yaptım. Hacminin küçüklüğüne baskısının güzelliği, kağıdının kaliteliliği ve fiyatının ucuzluğu da eklenince, Ģüphesiz, bu kitaba rağbet ve ilgi çoğaldı. Gaye, dinin öğrenilmesi ve onunla amel edilmesini kolaylaĢtırarak ona yardımcı olmaktır. Bu kitap Zâdu’lMeâd Fî Hedyi Hayri’lİbâd, örnek almamız ve onun yolunda yürümemiz için, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sünneti ve hayatının bütün yönleri konusunda yazılan en üstün kitaplardan birisi sayılır. .
وصف كتاب Z acirc du rsquo l Me acirc d Muhtasarı
2008م - 1443هـ Allah Resûlünde sizin için güzel bir örnek vardır. (el-Ahzâb 33/21) O gün zâlim, (çaresizlik içinde) ellerini ısıracak ve: "KeĢke ben de peygamberle aynı yolu tutsaydım!" diyecektir. (el-Furkân 25/27) Hamd Allah'a özgüdür. Allah kimi doğru yola ulaĢtırırsa, o doğru yoldadır. Kimi de doğru yoldan saptırırsa, artık ona doğru yolu gösterecek hiç kimse bulamazsın. Allah'tan baĢka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resûlü olduğuna tanıklık ederim. Allah'ın selamı ve rahmeti onun, ehlinin ve sahabesinin üzerine olsun! ġüphesiz insanlar, ibâdet etmek, dünya ve âhiret iĢlerini ıslah etmek için indirilen Allah'ın diniyle amel etmekle sorumludur. Bunun için de vahyin ilk iniĢinden tamamlandığı güne kadar Hz. Peygamber'in rehberliğini ve bu dini açıklama Ģekli olan pratik yöntemini bilmeleri gerekir. Bu konuya iliĢkin, gördüğüm en güzel kitap, hicrî sekizinci asır imamlarından dinin koruyucusu, derin ilim sahibi, konuları tahkik eden ve fikri hür olan Ġbn Kayyim el-Cevziyye'in (751/1350) Zâdü'l-Me'âd fî Hedyi Hayri'l-'Ġbâd isimli eseridir. Ancak konular detaylı olarak ele alındığından ve iki büyük bölümden meydana geldiği için bu kitabı sıkılmadan okuyan çok az kimse vardır. Kağıdının ve baskısının kalitesizliği, daha faydalı olmasını engellemiĢtir. Bu durum, çok önemli olduğu için bunu insanlara kolaylaĢtırmak ve her kesime yakınlaĢtırmak istedim ve böylece onu özetleyip ihtiyaç duyulan yerlerde de not düĢtüm. Bu özet ve notları birlikte, hacmini görenin bir defada okumayı arzu edeceği küçük bir kitap yaptım. Hacminin küçüklüğüne baskısının güzelliği, kağıdının kaliteliliği ve fiyatının ucuzluğu da eklenince, Ģüphesiz, bu kitaba rağbet ve ilgi çoğaldı. Gaye, dinin öğrenilmesi ve onunla amel edilmesini kolaylaĢtırarak ona yardımcı olmaktır. Bu kitap Zâdu’lMeâd Fî Hedyi Hayri’lİbâd, örnek almamız ve onun yolunda yürümemiz için, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sünneti ve hayatının bütün yönleri konusunda yazılan en üstün kitaplardan birisi sayılır. .
تحميل
التحميل حجم الكتاب
غير محدد فى الوقت الحالى
أضافة مراجعة
0.0 / 5
تقييم

Z acirc du rsquo l Me acirc d Muhtasarı

بناء على 0 مراجعة
1 (0)
2 (0)
3 (0)
4 (0)
5 (0)