تحميل و قراءة كتاب Tầm Quan Trọng Của T acirc uhid amp Sự Nguy Hiểm Của B ugrave a Ngải pdf

تحميل كتاب Tầm Quan Trọng Của T acirc uhid amp Sự Nguy Hiểm Của B ugrave a Ngải pdf

المؤلف : محمدزين ابن عيسى
التصنيف : كتب إسلامية
السنة : 2011
عدد الصفحات : غير محدد
عن الكتاب : 2011م - 1443هـ Chắc chắn mọi lời ca ngợi và tụng niệm là dành riêng kính dâng Allah, chúng tôi tạ ơn Ngài, cầu xin Ngài giúp đỡ và tha thứ. Cầu xin Allah che chở tránh khỏi mọi điều xấu xuất phát từ trong tâm và trong mọi hành động. Quả thật, ai đã được Allah dẫn dắt sẽ không bao giờ lạc lối và ai đã bị Allah bỏ mặc và ruồng bỏ sẽ Tầm Quan Trọng Của Tâuhid & Sự Nguy Hiểm Của Bùa Ngải không bao giờ tìm được đâu chân lý. Tôi tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất không có cộng tác hay đối tác cùng Ngài, và xin chứng nhận rằng Muhammad là bề tôi, là vị Thiên Sứ, là Rosul của Ngài. Allah đã cử phái Người đến trước giờ tận thế được dựng lên để báo tin mừng (cho những người Muslim tin tưởng một phần thưởng vĩ đại là thiên đàng) và khuyến cáo, cảnh báo (những người Kafir vô đức tin một hình phạt đau đớn ở hỏa ngục), Người đã hết lòng kêu gọi mọi người trở về với Allah, trở về con đường chính đạo, con đường chân lý bằng mệnh lệnh của Ngài. Người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ truyền bá, đã làm mọi điều trung kiên nghĩa khí, đã khuyên bảo cộng đồng, đã chiến đấu anh hũng vì con đường chân lý của Allah cho đến ngày từ trần. Cầu xin bằng an và phúc lành của Allah ban cho Nabi Muhammad, cho dòng dõi, cho bằng hữu của Người và cho tất cả những ai noi gương theo Người cho đến ngày tận thế... sau đó nữa: Các đạo hữu thân mến, Hãy thật sự kính sợ Allah – Đấng Tối Cao – và hãy biết rằng chúng ta là một cộng đồng cuối cùng trên trái đất này, những thế hệ trước họ đã vượt xa chúng ta bởi vô số việc làm đức hạnh và họ đã rất thành tâm trong việc hành đạo vì Allah – Đấng Hùng Mạnh & Tối Tầm Quan Trọng Của Tâuhid & Sự Nguy Hiểm Của Bùa Ngải Tầm Quan Trọng Của Tâuhid & Sự Nguy Hiểm Của Bùa Ngải: đây là một bài thuyết giảng do Abu Hisaan soạn và thuyết trình vào thứ sáu ngày 8/7/1432 H nhằm ngày 10/6/2011, trong phần một của bài thuyết giảng được rút ra từ bài thuyết giảng của Shaikh Muhammad bin Soleh AlUthaimeen với nội dung phân tích tầm quan trọng của đức tính độc thần trong Islam, và phần hai của bài thuyết giảng với nội dung phân tích tính nguy hiểm của bùa ngải và bói toán, mê tín dị đoan, được rút ra từ quyển sách “bưc thư giáo lý về bùa ngải và bói toán” của cố tác giả Shaikh Abdul Azeez bin Abdullah bin Baaz. .
عن الكتاب
2011م - 1443هـ Chắc chắn mọi lời ca ngợi và tụng niệm là dành riêng kính dâng Allah, chúng tôi tạ ơn Ngài, cầu xin Ngài giúp đỡ và tha thứ. Cầu xin Allah che chở tránh khỏi mọi điều xấu xuất phát từ trong tâm và trong mọi hành động. Quả thật, ai đã được Allah dẫn dắt sẽ không bao giờ lạc lối và ai đã bị Allah bỏ mặc và ruồng bỏ sẽ Tầm Quan Trọng Của Tâuhid & Sự Nguy Hiểm Của Bùa Ngải không bao giờ tìm được đâu chân lý. Tôi tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất không có cộng tác hay đối tác cùng Ngài, và xin chứng nhận rằng Muhammad là bề tôi, là vị Thiên Sứ, là Rosul của Ngài. Allah đã cử phái Người đến trước giờ tận thế được dựng lên để báo tin mừng (cho những người Muslim tin tưởng một phần thưởng vĩ đại là thiên đàng) và khuyến cáo, cảnh báo (những người Kafir vô đức tin một hình phạt đau đớn ở hỏa ngục), Người đã hết lòng kêu gọi mọi người trở về với Allah, trở về con đường chính đạo, con đường chân lý bằng mệnh lệnh của Ngài. Người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ truyền bá, đã làm mọi điều trung kiên nghĩa khí, đã khuyên bảo cộng đồng, đã chiến đấu anh hũng vì con đường chân lý của Allah cho đến ngày từ trần. Cầu xin bằng an và phúc lành của Allah ban cho Nabi Muhammad, cho dòng dõi, cho bằng hữu của Người và cho tất cả những ai noi gương theo Người cho đến ngày tận thế... sau đó nữa: Các đạo hữu thân mến, Hãy thật sự kính sợ Allah – Đấng Tối Cao – và hãy biết rằng chúng ta là một cộng đồng cuối cùng trên trái đất này, những thế hệ trước họ đã vượt xa chúng ta bởi vô số việc làm đức hạnh và họ đã rất thành tâm trong việc hành đạo vì Allah – Đấng Hùng Mạnh & Tối Tầm Quan Trọng Của Tâuhid & Sự Nguy Hiểm Của Bùa Ngải Tầm Quan Trọng Của Tâuhid & Sự Nguy Hiểm Của Bùa Ngải: đây là một bài thuyết giảng do Abu Hisaan soạn và thuyết trình vào thứ sáu ngày 8/7/1432 H nhằm ngày 10/6/2011, trong phần một của bài thuyết giảng được rút ra từ bài thuyết giảng của Shaikh Muhammad bin Soleh AlUthaimeen với nội dung phân tích tầm quan trọng của đức tính độc thần trong Islam, và phần hai của bài thuyết giảng với nội dung phân tích tính nguy hiểm của bùa ngải và bói toán, mê tín dị đoan, được rút ra từ quyển sách “bưc thư giáo lý về bùa ngải và bói toán” của cố tác giả Shaikh Abdul Azeez bin Abdullah bin Baaz. .
تحميل
التحميل حجم الكتاب
غير محدد فى الوقت الحالى