بحث عن كتاب
كتاب Sự Hướng Dẫn Của Muhammad Trong Thờ Phượng Giao Tế Ứng Xử amp Đạo Đức Của Người لاحمد بن عثمان المزيد

تحميل كتاب Sự Hướng Dẫn Của Muhammad Trong Thờ Phượng Giao Tế Ứng Xử amp Đạo Đức Của Người PDF

التصنيف : كتب إسلامية
سنة النشر : 2015
عدد الصفحات : غير محدد
عن الكتاب : 2015م - 1443هـ Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah , cầu xin bằng an và phúc lành cho vị Thiên sứ của Allah, cho gia quyến của Người và các bạn đạo của Người ... Quả thật, một trong những ân huệ lớn lao mà Allah  ban cho chúng ta là ân huệ Islam. Nó là tôn giáo phù hợp với quy luật tự nhiên, là tôn giáo ôn hòa, tôn giáo bao quát và trọn vẹn, tôn giáo của kiến thức và đạo đức, tôn giáo cải thiện cho mọi thời đại và cho mọi nơi, tôn giáo đơn giản và đầy sự nhân từ, tôn giáo trong đó giải tỏa hết mọi vấn đề và khúc mắc. Bởi thế, điều mà chúng ta cần làm, đặc biệt trong thời đại ngày nay, là chúng ta nên trình bày rõ những đặc điểm và bản chất tốt đẹp của tôn giáo này cho tất cả thế giới biết rõ, để họ hiểu rõ và hiểu đúng về hình ảnh tôn giáo Islam. Sự hướng dẫn của Muhammad  là ứng dụng thực tế cho tôn giáo này. Quả thật, trong sự hướng dẫn của Sự hướng dẫn của Muhammad  2 Người  đã tập hợp tất cả mọi đặc điểm và bản chất có trong tôn giáo Islam, một tôn giáo dễ dàng, thuyết phục và thiết thực. Đó là bởi vì nó bao quát hết tất cả mọi phương diện của cuộc sống cả thờ phượng, hành động, đạo đức, đời sống và tâm linh. Đây là cuốn sách mà tôi đã chọn lọc từ cuốn sách “Zaadu Al-Ma’aad về sự hướng dẫn của người bề tôi tốt nhất” của Imam Ibnu Al-Qayyim – một cuốn sách được xem là cuốn sách tốt nhất nói về sự hướng dẫn của Nabi  trong các mặt về đời sống của Người để chúng ta noi theo tấm gương tốt đẹp của Người. Cầu xin Allah  sự chân tâm trong việc làm và sự chấp nhận nơi Ngài và xin Ngài ban phúc lành cho cuốn sách này ... Sự hướng dẫn của Nabi  trong việc Taha-rah và đi vệ sinh *****  Sự hướng dẫn của Người  trong việc đi vệ sinh  Khi vào nhà vệ sinh thì Người  thường nói: “Ollo-humma inni a’u-zdu bika minal khubuth wal- khoba-ith” “Lạy Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi những tên Shaytan nam và nữ” (Albukhari, Muslim).  Khi ra khỏi nhà về sinh thì Người  thường nói: “Ghufro-naka” “Cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi” (Abu Dawood, Tirmizdi và Ibnu Ma-jah).  Thiên sứ của Allah  thường tiểu trong tư thế ngồi.  Có lúc Người  làm vệ sinh với nước, có lúc Người vệ sinh khô với đá và có lúc Người kết hợp cả hai.  Người  thường dùng tay trái để làm vệ sinh dù là rửa hay lau chùi. Ông Ahmad bin Uthman AlMazeed nói: “...Sự hướng dẫn của Muhammad e là ứng dụng thực tế cho tôn giáo này. Quả thật, trong sự hướng dẫn của Người e đã tập hợp tất cả mọi đặc điểm và bản chất có trong tôn giáo Islam, một tôn giáo dễ dàng, thuyết phục và thiết thực. Đó là bởi vì nó bao quát hết tất cả mọi phương diện của cuộc sống cả thờ phượng, hành động, đạo đức, đời sống và tâm linh. Đây là cuốn sách mà tôi đã chọn lọc từ cuốn sách “Zaadu AlMa’aad về sự hướng dẫn của người bề tôi tốt nhất” của Imam Ibnu AlQayyim – một cuốn sách được xem là cuốn sách tốt nhất nói về sự hướng dẫn của Nabi e trong các mặt về đời sống của Người để chúng ta noi theo tấm gương tốt đẹp của Người....”. .
أعلان

نبذة عن كتاب Sự Hướng Dẫn Của Muhammad Trong Thờ Phượng Giao Tế Ứng Xử amp Đạo Đức Của Người

كتاب Sự Hướng Dẫn Của Muhammad Trong Thờ Phượng Giao Tế Ứng Xử amp Đạo Đức Của Người

2015م - 1443هـ Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah , cầu xin bằng an và phúc lành cho vị Thiên sứ của Allah, cho gia quyến của Người và các bạn đạo của Người ... Quả thật, một trong những ân huệ lớn lao mà Allah  ban cho chúng ta là ân huệ Islam. Nó là tôn giáo phù hợp với quy luật tự nhiên, là tôn giáo ôn hòa, tôn giáo bao quát và trọn vẹn, tôn giáo của kiến thức và đạo đức, tôn giáo cải thiện cho mọi thời đại và cho mọi nơi, tôn giáo đơn giản và đầy sự nhân từ, tôn giáo trong đó giải tỏa hết mọi vấn đề và khúc mắc. Bởi thế, điều mà chúng ta cần làm, đặc biệt trong thời đại ngày nay, là chúng ta nên trình bày rõ những đặc điểm và bản chất tốt đẹp của tôn giáo này cho tất cả thế giới biết rõ, để họ hiểu rõ và hiểu đúng về hình ảnh tôn giáo Islam. Sự hướng dẫn của Muhammad  là ứng dụng thực tế cho tôn giáo này. Quả thật, trong sự hướng dẫn của Sự hướng dẫn của Muhammad  2 Người  đã tập hợp tất cả mọi đặc điểm và bản chất có trong tôn giáo Islam, một tôn giáo dễ dàng, thuyết phục và thiết thực. Đó là bởi vì nó bao quát hết tất cả mọi phương diện của cuộc sống cả thờ phượng, hành động, đạo đức, đời sống và tâm linh. Đây là cuốn sách mà tôi đã chọn lọc từ cuốn sách “Zaadu Al-Ma’aad về sự hướng dẫn của người bề tôi tốt nhất” của Imam Ibnu Al-Qayyim – một cuốn sách được xem là cuốn sách tốt nhất nói về sự hướng dẫn của Nabi  trong các mặt về đời sống của Người để chúng ta noi theo tấm gương tốt đẹp của Người. Cầu xin Allah  sự chân tâm trong việc làm và sự chấp nhận nơi Ngài và xin Ngài ban phúc lành cho cuốn sách này ... Sự hướng dẫn của Nabi  trong việc Taha-rah và đi vệ sinh *****  Sự hướng dẫn của Người  trong việc đi vệ sinh  Khi vào nhà vệ sinh thì Người  thường nói: “Ollo-humma inni a’u-zdu bika minal khubuth wal- khoba-ith” “Lạy Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi những tên Shaytan nam và nữ” (Albukhari, Muslim).  Khi ra khỏi nhà về sinh thì Người  thường nói: “Ghufro-naka” “Cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi” (Abu Dawood, Tirmizdi và Ibnu Ma-jah).  Thiên sứ của Allah  thường tiểu trong tư thế ngồi.  Có lúc Người  làm vệ sinh với nước, có lúc Người vệ sinh khô với đá và có lúc Người kết hợp cả hai.  Người  thường dùng tay trái để làm vệ sinh dù là rửa hay lau chùi. Ông Ahmad bin Uthman AlMazeed nói: “...Sự hướng dẫn của Muhammad e là ứng dụng thực tế cho tôn giáo này. Quả thật, trong sự hướng dẫn của Người e đã tập hợp tất cả mọi đặc điểm và bản chất có trong tôn giáo Islam, một tôn giáo dễ dàng, thuyết phục và thiết thực. Đó là bởi vì nó bao quát hết tất cả mọi phương diện của cuộc sống cả thờ phượng, hành động, đạo đức, đời sống và tâm linh. Đây là cuốn sách mà tôi đã chọn lọc từ cuốn sách “Zaadu AlMa’aad về sự hướng dẫn của người bề tôi tốt nhất” của Imam Ibnu AlQayyim – một cuốn sách được xem là cuốn sách tốt nhất nói về sự hướng dẫn của Nabi e trong các mặt về đời sống của Người để chúng ta noi theo tấm gương tốt đẹp của Người....”. .


هذا الكتاب من تأليف احمد بن عثمان المزيد و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها

تحميل
التحميل حجم الكتاب
تحميل غير محدد فى الوقت الحالى
أضافة مراجعة
0.0 / 5
بناء على 0 مراجعة
1 (0)
2 (0)
3 (0)
4 (0)
5 (0)
كتب ذات صلة