بحث عن كتاب
كتاب Kadınlara Y ouml nelik Otuz Şer lsquo icirc Yasak لعمر عبدالمنعم سليم

تحميل كتاب Kadınlara Y ouml nelik Otuz Şer lsquo icirc Yasak PDF

التصنيف : كتب إسلامية
سنة النشر : 2007
عدد الصفحات : غير محدد
عن الكتاب : 2007م - 1443هـ Hamd Allah’a mahsustur. O’na hamd eder; O’ndan yardım diler; bizleri bağışla- masını isteriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüklerinden O’na sığını- rız. O’nun hidâyete erdirdiğini saptıracak; saptırdığına da hidâyet verecek kimse yok- tur. Bir ve tek olan, hiçbir ortağı bulunma- yan Allah’tan başka hak ma’bud olmadığına şahitlik ederim. Muhammed’in de O’nun kulu ve rasûlü olduğuna şahitlik ederim. Allah efendimiz Muhammed’e, ailesine ve ashabına salât ve selam eylesin! 6 Kadınlara Yönelik Otuz Şer‘î Yasak Bunlardan sonra; Allah subhânehu ve teâlâ ve Rasûlü sallal- lâhu aleyhi ve sellem şeriata muhalefet etme- memiz ve yasaklanmış olan işleri yapma- mamız konusunda bizleri uyarmış, sakın- dırmıştır. Allah teâlâ şöyle buyurmuştur: “Bu sebeple, onun emrine aykırı dav- rananlar, başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine elem verici bir azap isa- bet etmesinden sakınsınlar.” (Nûr, 63) "Rabbin, haksızlık eden memleketleri (onların halkını) yakaladığında, onun yakalayışı işte böyle (şiddetlidir). Şüphe- siz onun yakalaması pek elem vericidir, pek çetindir!" (Hûd, 102) Ebû Hureyre radıyallâhu anh’tan rivâyete göre Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem şöy- le buyurmuştur: “Muhakkak ki Allah kıskanır. Allah’ın Kadınlara Yönelik Otuz Şer‘î Yasak 7 kıskanması kişinin kendisine Allah’ın ha- ram kıldığı şeyi yapmasıdır.”1 Bu nedenle birçok âlim bu konuda Ki- tap ve Sünnette sabit olmuş yasakları bir araya getiren tasnifler oluşturmaya önem vermişlerdir. Hakîm et-Tirmizî rahimehul- lah’a ait el-Menhiyyât adlı eser buna örnek olarak verilebilir. Bazı alimler de şer‘î ya- sakların sadece bir türünü konu edinen eserler vermişlerdir. İmam Zehebî’nin el- Kebâir; İbn Hacer el-Heytemî’nin el-Mu- sennâ adlı eserleri buna misal olarak veri- lebilir. Bir kısım ilim adamı da sahip olunması gereken güzel ahlâkî özellikler yanında kaçınılması gereken kötü ahlakla- rın zikri vesilesiyle bazı şer‘î yasakları ko- nu edinmişlerdir. el-Âdâbu’ş-Şerîyye müel- lifi İbn Muflih el-Hanbelî bunlardan biri- Muttefekun aleyh. (Buhârî, K. Nikah, no: 5223; Mus- lim, K. Tevbe, no: 2761 -çev.-) 8 Kadınlara Yönelik Otuz Şer‘î Yasak dir. İmam Nevevî’nin Riyâzu’s-Sâlihîn’de gerçekleştirdiği gibi bir kısım ilim adamı da kapsayıcı olmadan yalnızca sünnette sahih olan şer‘î yasakları zikretmiştir. Biz de bu değerli ilim adamları gibi davranarak özlü bir eser meydana getirme konusunda Allah subhânehu ve teâlâ’nın yar- dımına sığınarak işe koyulduk. Bu risale- mizde kadınlarla alakalı olan şer‘î yasak- lardan sahih olanlardan bir kısmını zikre- deceğiz. Kadınlara yönelik2 bu yasaklarla ilgili olarak -bazısı hem erkek, hem de ka- dınlar hakkında mutlak olsa da- otuz tane- sini bir araya derledik. Bu eserimizde zik- rettiğimiz hadislerin sahih olmasını da ken- dimize şart koştuk. Bu eserde kadınlarla ilgili bütün yasakları ele almayı hedeflemiyoruz. Ancak kadınlara ilişkin şer’î yasakla- rın çoğunu derlediğimizi iddia edersek abartmış olma- yız. Kadınlara Yönelik Otuz Şer‘î Yasak 9 Bu eseri hem bizlere, hem de bütün Müslüman erkek ve kadınlara faydalı kıl- masını rabbimden niyaz ederim. O her şeye güç yetirendir. Hamd alemlerin rabbi Allah’a mahsus- tur. ‘ Bu kitapta kadınlarla ilgili olan şer‘i yasaklardan sahih olanlardan bir kısmı zikredilmiştir.Kadınlara yönelik bu yasaklarla ilgili olarak bazısı hem erkek, hem de kadınlar hakkında mutlak olsa da otuz tanesi birarada derlenmiştir.Ayrıca yazar, zikredilen hadislerin sahih olmasına özen göstermiştir. .
أعلان

نبذة عن كتاب Kadınlara Y ouml nelik Otuz Şer lsquo icirc Yasak

كتاب Kadınlara Y ouml nelik Otuz Şer lsquo icirc Yasak

2007م - 1443هـ Hamd Allah’a mahsustur. O’na hamd eder; O’ndan yardım diler; bizleri bağışla- masını isteriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüklerinden O’na sığını- rız. O’nun hidâyete erdirdiğini saptıracak; saptırdığına da hidâyet verecek kimse yok- tur. Bir ve tek olan, hiçbir ortağı bulunma- yan Allah’tan başka hak ma’bud olmadığına şahitlik ederim. Muhammed’in de O’nun kulu ve rasûlü olduğuna şahitlik ederim. Allah efendimiz Muhammed’e, ailesine ve ashabına salât ve selam eylesin! 6 Kadınlara Yönelik Otuz Şer‘î Yasak Bunlardan sonra; Allah subhânehu ve teâlâ ve Rasûlü sallal- lâhu aleyhi ve sellem şeriata muhalefet etme- memiz ve yasaklanmış olan işleri yapma- mamız konusunda bizleri uyarmış, sakın- dırmıştır. Allah teâlâ şöyle buyurmuştur: “Bu sebeple, onun emrine aykırı dav- rananlar, başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine elem verici bir azap isa- bet etmesinden sakınsınlar.” (Nûr, 63) "Rabbin, haksızlık eden memleketleri (onların halkını) yakaladığında, onun yakalayışı işte böyle (şiddetlidir). Şüphe- siz onun yakalaması pek elem vericidir, pek çetindir!" (Hûd, 102) Ebû Hureyre radıyallâhu anh’tan rivâyete göre Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem şöy- le buyurmuştur: “Muhakkak ki Allah kıskanır. Allah’ın Kadınlara Yönelik Otuz Şer‘î Yasak 7 kıskanması kişinin kendisine Allah’ın ha- ram kıldığı şeyi yapmasıdır.”1 Bu nedenle birçok âlim bu konuda Ki- tap ve Sünnette sabit olmuş yasakları bir araya getiren tasnifler oluşturmaya önem vermişlerdir. Hakîm et-Tirmizî rahimehul- lah’a ait el-Menhiyyât adlı eser buna örnek olarak verilebilir. Bazı alimler de şer‘î ya- sakların sadece bir türünü konu edinen eserler vermişlerdir. İmam Zehebî’nin el- Kebâir; İbn Hacer el-Heytemî’nin el-Mu- sennâ adlı eserleri buna misal olarak veri- lebilir. Bir kısım ilim adamı da sahip olunması gereken güzel ahlâkî özellikler yanında kaçınılması gereken kötü ahlakla- rın zikri vesilesiyle bazı şer‘î yasakları ko- nu edinmişlerdir. el-Âdâbu’ş-Şerîyye müel- lifi İbn Muflih el-Hanbelî bunlardan biri- Muttefekun aleyh. (Buhârî, K. Nikah, no: 5223; Mus- lim, K. Tevbe, no: 2761 -çev.-) 8 Kadınlara Yönelik Otuz Şer‘î Yasak dir. İmam Nevevî’nin Riyâzu’s-Sâlihîn’de gerçekleştirdiği gibi bir kısım ilim adamı da kapsayıcı olmadan yalnızca sünnette sahih olan şer‘î yasakları zikretmiştir. Biz de bu değerli ilim adamları gibi davranarak özlü bir eser meydana getirme konusunda Allah subhânehu ve teâlâ’nın yar- dımına sığınarak işe koyulduk. Bu risale- mizde kadınlarla alakalı olan şer‘î yasak- lardan sahih olanlardan bir kısmını zikre- deceğiz. Kadınlara yönelik2 bu yasaklarla ilgili olarak -bazısı hem erkek, hem de ka- dınlar hakkında mutlak olsa da- otuz tane- sini bir araya derledik. Bu eserimizde zik- rettiğimiz hadislerin sahih olmasını da ken- dimize şart koştuk. Bu eserde kadınlarla ilgili bütün yasakları ele almayı hedeflemiyoruz. Ancak kadınlara ilişkin şer’î yasakla- rın çoğunu derlediğimizi iddia edersek abartmış olma- yız. Kadınlara Yönelik Otuz Şer‘î Yasak 9 Bu eseri hem bizlere, hem de bütün Müslüman erkek ve kadınlara faydalı kıl- masını rabbimden niyaz ederim. O her şeye güç yetirendir. Hamd alemlerin rabbi Allah’a mahsus- tur. ‘ Bu kitapta kadınlarla ilgili olan şer‘i yasaklardan sahih olanlardan bir kısmı zikredilmiştir.Kadınlara yönelik bu yasaklarla ilgili olarak bazısı hem erkek, hem de kadınlar hakkında mutlak olsa da otuz tanesi birarada derlenmiştir.Ayrıca yazar, zikredilen hadislerin sahih olmasına özen göstermiştir. .


هذا الكتاب من تأليف عمر عبدالمنعم سليم و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها

تحميل
التحميل حجم الكتاب
تحميل غير محدد فى الوقت الحالى
أضافة مراجعة
0.0 / 5
بناء على 0 مراجعة
1 (0)
2 (0)
3 (0)
4 (0)
5 (0)
كتب ذات صلة