بحث عن كتاب
تحميل و قراءة كتاب گلچینی از ریاض الصالحین pdf

تحميل كتاب گلچینی از ریاض الصالحین pdf

المؤلف : يحي بن شرف النووي ابو زكريا
التصنيف : كتب إسلامية
سنة النشر : غير محدد
عدد الصفحات : غير محدد
عن الكتاب : این کتاب گلچینی است از کتاب معتبر وارزشمند «رياض‌الصالحين» نوشته‌ي «امام يحيي بن شرف نووي» از علما و محدثان و زاهدان و مفتيان قرن هفتم هجري است که از ديرباز، مورد توجه و اقبال علماي دين و بقيه‌ي مسلمانان بوده است. سپاس و ستايش سزاوار خداوندي است كه يكتا و سختگير و بزرگوار و آمرزندهي گناهان است؛ خدايي كه براي عبرت صاحبدلان آگاه و بينش كامل و روشني چشم عاقلان پندپذير، شب را به روز و روز را به شب ميآورد. خداوندي كه آنان را كه از آفريدگانش برگزيد، بينش و بيداري داد و آنان را از جهان دور داشت و به مراقبهي خود و فكر در صفات خويش و ادامهي پندپذيري و يادآوري برگماشت در مداومت و كوشش در طاعت خويش و آمادگي رفتن به سراي جاويد و ش پرهيز از موجبات غضبش كه به هلاك و دوزخ منجر مي ود، توفيق داد و آنها را به حفظ اين صفات عالي، با وجود تغيير و تحول اوضاع، موفق كرد. او را به رساترين و پاكترين و شاملترين و كاملترين سپاسها، سپاس ميگزارم. و شهادت ميدهم كه هيچ معبودي جز خداوند بزرگوار و نيكوكار و بسيار دلسوز و مهربان وجود ندارد. و شهادت ميدهم كه سرور ما حضرت محمدص، بنده و فرستاده و دوست پسنديدهي او و راهنماي راه راست و دعوتكننده به دين محكم اسلام است. درود و سلام خدا بر ايشان و ساير پيامبران و آل و ياران هر كدام و ساير شايستگان باد. .
وصف كتاب گلچینی از ریاض الصالحین
این کتاب گلچینی است از کتاب معتبر وارزشمند «رياض‌الصالحين» نوشته‌ي «امام يحيي بن شرف نووي» از علما و محدثان و زاهدان و مفتيان قرن هفتم هجري است که از ديرباز، مورد توجه و اقبال علماي دين و بقيه‌ي مسلمانان بوده است. سپاس و ستايش سزاوار خداوندي است كه يكتا و سختگير و بزرگوار و آمرزندهي گناهان است؛ خدايي كه براي عبرت صاحبدلان آگاه و بينش كامل و روشني چشم عاقلان پندپذير، شب را به روز و روز را به شب ميآورد. خداوندي كه آنان را كه از آفريدگانش برگزيد، بينش و بيداري داد و آنان را از جهان دور داشت و به مراقبهي خود و فكر در صفات خويش و ادامهي پندپذيري و يادآوري برگماشت در مداومت و كوشش در طاعت خويش و آمادگي رفتن به سراي جاويد و ش پرهيز از موجبات غضبش كه به هلاك و دوزخ منجر مي ود، توفيق داد و آنها را به حفظ اين صفات عالي، با وجود تغيير و تحول اوضاع، موفق كرد. او را به رساترين و پاكترين و شاملترين و كاملترين سپاسها، سپاس ميگزارم. و شهادت ميدهم كه هيچ معبودي جز خداوند بزرگوار و نيكوكار و بسيار دلسوز و مهربان وجود ندارد. و شهادت ميدهم كه سرور ما حضرت محمدص، بنده و فرستاده و دوست پسنديدهي او و راهنماي راه راست و دعوتكننده به دين محكم اسلام است. درود و سلام خدا بر ايشان و ساير پيامبران و آل و ياران هر كدام و ساير شايستگان باد. .
تحميل
التحميل حجم الكتاب
غير محدد فى الوقت الحالى
أضافة مراجعة
0.0 / 5
تقييم

گلچینی از ریاض الصالحین

بناء على 0 مراجعة
1 (0)
2 (0)
3 (0)
4 (0)
5 (0)