بحث عن كتاب
كتاب مادران مؤمنان لعبدالمنعم هاشمى

تحميل كتاب مادران مؤمنان PDF

التصنيف : كتب إسلامية
سنة النشر : 1997
عدد الصفحات : غير محدد
عن الكتاب : 1997م - 1443هـ امهات المؤمنين (مادران مؤمنان) همسران پيامبر هستند و همه مورد تجليل واحتـرام امت ميباشند و از آن جا كه مادر مسلمين هستند بعد از درگذشت پيامبر با كسي ديگر ازدواج نكردند. امهات المؤمنين (مادران مؤمنان) همسران پيامبر هستند كه تعدادشان يازده زن بـوده كه شش تا قريشي وچهار عرب (غير قريشي) ويك غير عرب بوده است. 1 استF0 همسران قريشي پيامبر: همسران قريشي پيامبر عبارت از: 1 (خديجه دختر خويلد بن اسد بن عبدالعزيز بن قصي بن ك�ب. 2 (عايشه دختر ابوبكر صديق بن ابي قحافه. 3 (حفصه دختر عمر بن خطاب. 4 (ام حبيبه دختر ابوسفيان، اسمش رمله هست. 5 (ام سلمه دختر اميه بن سهيل. 6 (سوده دختر زمعه. همسران غير قريشي پيامبر: وامهات المؤمنين عرب كه از قبيله قريش نيستند عبارتاند از: 1 (زينب دختر جحش بن رئاب بن اسد بن خزيمه. 2 (ميمونه دختر حارث بن حزن ابن قيس بن غي�ن اله�ليةF1 . 2 3 (زينب دختر حزيمه بن حارث ابن قيس اله�ليةF2 . 4 (جويريه دختر حارث بن ابي ضرار، از بني مصطلق. اما تنها همسر پيامبر كه عرب نيست صفيه دختر حيي بن اخطـب كـه از قبيلـه بنونظير است. اينها ازواج پيامبر و مادر همه مؤمنيناند وضمناً اولين زنـي كـه پيـامبر  او را بـه همسري برگزيد خديجه بود و تا زماني كه خديجه زنده بود پيامبر با زني ديگر ازدواج نكرد. بعد از درگذشت خديجه رسول اكرم در مكه با سوده ازدواج نمـود و بعـد از آن دو سال قبل از هجرت، عايشه را به عقد خويش درآورد، و در سال دوم هجـري بعـد از واقعه جنگ بدر با ام سلمه ازدواج نمود، سپس حفصه را به همسري برگزيـد و در سـال سوم هجري زينب دختر جحش نيز در زمره همسران آن حضرت قرارگرفت، در سـال پنجم هجري با جويريه ازدواج كرد و در سـال ششـم هجـري ام حبيبـه نيـز بـه امهـات المؤمنين اضافه وبه شرف همسري پيامبر مفتخر گرديـد ، بعـد رسـول اكـرم  بـا صـفيه وميمونه دختر حارث و سپس با زينب دختر خزيمه ازدواج نمود. پيامبر اكرم با همسرانش با اخ�ق خوب ومهرباني رفتار ميكرد، وقتي كه از عايشـه پرسيده شد كه اخ�ق پيامبر با خانوادهاش چگونه بوده است؟ گفت: اخ�ق پيامبر از همه مردم بهتر بود، او ناسزا وسخن زشت به زبان نمـي آورد، و در بازارها فرياد وپرخاش نمينمود، و بدي را بـا بـدي پاسـخ نمـي داد بلكـه گذشـت 1 -المعرفة والتاريخ، بسوي 323/3. 2 -حواله گذشته. مادر مؤمنان 11 مينمود و مي 3 بخشيدF 1 سيرت امهات المؤمنين رضی الله عنهن أجمعین را به عنوان شكوفه هايي معطر به نوجوانان ودوست داران سيرت زنان اهل بیت پيامبر صلي الله عليه وسلم تقديم مي كنيم تا آنها در زندگي براي خود از آنها الهام بگيرند واز صحنه هاي بزرگ زندگي زنان پيامبر صلي الله عليه وسلم درس بياموزند .
أعلان

نبذة عن كتاب مادران مؤمنان

كتاب مادران مؤمنان

1997م - 1443هـ امهات المؤمنين (مادران مؤمنان) همسران پيامبر هستند و همه مورد تجليل واحتـرام امت ميباشند و از آن جا كه مادر مسلمين هستند بعد از درگذشت پيامبر با كسي ديگر ازدواج نكردند. امهات المؤمنين (مادران مؤمنان) همسران پيامبر هستند كه تعدادشان يازده زن بـوده كه شش تا قريشي وچهار عرب (غير قريشي) ويك غير عرب بوده است. 1 استF0 همسران قريشي پيامبر: همسران قريشي پيامبر عبارت از: 1 (خديجه دختر خويلد بن اسد بن عبدالعزيز بن قصي بن ك�ب. 2 (عايشه دختر ابوبكر صديق بن ابي قحافه. 3 (حفصه دختر عمر بن خطاب. 4 (ام حبيبه دختر ابوسفيان، اسمش رمله هست. 5 (ام سلمه دختر اميه بن سهيل. 6 (سوده دختر زمعه. همسران غير قريشي پيامبر: وامهات المؤمنين عرب كه از قبيله قريش نيستند عبارتاند از: 1 (زينب دختر جحش بن رئاب بن اسد بن خزيمه. 2 (ميمونه دختر حارث بن حزن ابن قيس بن غي�ن اله�ليةF1 . 2 3 (زينب دختر حزيمه بن حارث ابن قيس اله�ليةF2 . 4 (جويريه دختر حارث بن ابي ضرار، از بني مصطلق. اما تنها همسر پيامبر كه عرب نيست صفيه دختر حيي بن اخطـب كـه از قبيلـه بنونظير است. اينها ازواج پيامبر و مادر همه مؤمنيناند وضمناً اولين زنـي كـه پيـامبر  او را بـه همسري برگزيد خديجه بود و تا زماني كه خديجه زنده بود پيامبر با زني ديگر ازدواج نكرد. بعد از درگذشت خديجه رسول اكرم در مكه با سوده ازدواج نمـود و بعـد از آن دو سال قبل از هجرت، عايشه را به عقد خويش درآورد، و در سال دوم هجـري بعـد از واقعه جنگ بدر با ام سلمه ازدواج نمود، سپس حفصه را به همسري برگزيـد و در سـال سوم هجري زينب دختر جحش نيز در زمره همسران آن حضرت قرارگرفت، در سـال پنجم هجري با جويريه ازدواج كرد و در سـال ششـم هجـري ام حبيبـه نيـز بـه امهـات المؤمنين اضافه وبه شرف همسري پيامبر مفتخر گرديـد ، بعـد رسـول اكـرم  بـا صـفيه وميمونه دختر حارث و سپس با زينب دختر خزيمه ازدواج نمود. پيامبر اكرم با همسرانش با اخ�ق خوب ومهرباني رفتار ميكرد، وقتي كه از عايشـه پرسيده شد كه اخ�ق پيامبر با خانوادهاش چگونه بوده است؟ گفت: اخ�ق پيامبر از همه مردم بهتر بود، او ناسزا وسخن زشت به زبان نمـي آورد، و در بازارها فرياد وپرخاش نمينمود، و بدي را بـا بـدي پاسـخ نمـي داد بلكـه گذشـت 1 -المعرفة والتاريخ، بسوي 323/3. 2 -حواله گذشته. مادر مؤمنان 11 مينمود و مي 3 بخشيدF 1 سيرت امهات المؤمنين رضی الله عنهن أجمعین را به عنوان شكوفه هايي معطر به نوجوانان ودوست داران سيرت زنان اهل بیت پيامبر صلي الله عليه وسلم تقديم مي كنيم تا آنها در زندگي براي خود از آنها الهام بگيرند واز صحنه هاي بزرگ زندگي زنان پيامبر صلي الله عليه وسلم درس بياموزند .


هذا الكتاب من تأليف عبدالمنعم هاشمى و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها

تحميل
التحميل حجم الكتاب
تحميل غير محدد فى الوقت الحالى
أضافة مراجعة
0.0 / 5
بناء على 0 مراجعة
1 (0)
2 (0)
3 (0)
4 (0)
5 (0)
كتب ذات صلة