بحث عن كتاب
كتاب قهرمانان اسلام لعبدالله موحد

تحميل كتاب قهرمانان اسلام PDF

التصنيف : كتب إسلامية
سنة النشر : غير محدد
عدد الصفحات : غير محدد
عن الكتاب : خير الدين بارباروس و برادر وي عروج اصل و نسب اين دو مجاهد به تركهاي مسلمان برميگردد. پدر ٱنها «يعقوب بن يوسف» از بازماندگان فاتحان مسلمان ترك بود. مادرشان نيز بانويي اندلسي بود كه تاثير به سزايي در اين دو برادر به جاي گذاشت. سرزمين اندلس در آن دوران به شدت از حملات اسپانياييها و پرتغاليها رنج ميبرد. آنها همچنين دو برادر مجاهد ديگر به نامهاي اسحق و محمد الياس داشتند. خيرالدين كوچكرين آنها بود. برادران قهرمان و جهاد عليه اسپانياييها: هجرت اجباري مسلمانان از اندلس و پناه آوردن تعداد زيادي از آنان به شمال آفريقا سبب ايجاد مشكلات اجتماعي و اقتصادي بسياري در مناطق شمال آفريقا گرديد. از آنجايي كه در ميان اين مهاجران بسياري از دريانوران وجود داشتند ضروري نشان ميداد كه بايد راههاي مناسبي براي استقرار آنها فراهم ميشد اما برخي از عوامل باعث شد كه گروهي از اين دريانوردان رو به جهاد عليه نيروهاي نصراني در درياي مديترانه بياورند. از مهمترين عوامل اين حركت ميتوان به انگيزهي ديني به سبب كشمكش هميشگي ميان اسلام و نصرانيت، و همچنين اخراج مسلمانان از اندلس و تعقيب آنان تا شمال آفريقا اشاره كرد. حركت جهاد اسلامي عليه اسپانيا و پرتغاليها تا روي كار آمدن برادران بارباروس نامنظم و پراكنده بود. آن دو توانستند نيروهاي اسلامي را در الجزاير متحد ساخته و به سوي هدفي مشترك يعني جلوگيري از نفوذ بيشتر دشمنان اسلام در بندرها و شهرهاي شمال آفريقا، هدايت سازند. 6 قهرمانان اسلام انديشهي نظامي برادران بارباروس: اين نيروي اسلامي جديد براي حركت جهادي خود به دليل عدم توانايي در داخل شدن به جنگ منظم عليه نيروهاي پرتغالي و اسپانيايي و «سواران قديس يوحنا» در درياي مديترانه از روش حملهي ناگهاني استفاده ميكرد. اين مجاهدان توانستند با به دست آوردن پيروزهاي بسيار باعث نگراني دشمن شوند. آنها سپس با نگاه دقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه به زير رهبري حكومت عثماني درآيند تا تلاش مسلمانان را عليه نيروهاي كينهتوز نصراني متحد سازند. جهاد برادران بارباروس: تاريخنگاران اروپايي در مورد طبيعت حركت جهادي در درياي مديترانه تشكيك نموده و نقش اين دو برادر را تا حد «دزدي دريايي» پايين آورده و حتي در مورد حقيقت اين دو برادر ترديد نمودهاند. بر اين اساس نياز است در مورد نقش اين دو برادر و تاثير جنبش آنان بر حركت صليبيان در درياي مديترانه در دوران سلطان سليم و سلطان محمد قانوني روشنگري شود. آنچه در مورد نقش اين برادران گفته شده است بر حرص و كوشش آنها در راه جهاد و مقاومت در برابر طرحهاي اسپانيا و پرتغال در سرزمينهاي اسلامي شمال آفريقا تاكيد دارد. اين دو برادر توانستند در جهاد دريايي عليه نصاري نوآوري كنند و حركت جهاد اسلامي توانست در قرن شانزدهم هجري مراكز مهمي در «شرشال» و «وهران» و «الجزائر» و «دلي» و «بجايه» داشته باشد. اين حركت با پيوستن جنگجويان مسلماني كه از اندلس گريخته بودند و به دريانوردي و فنون آن و كشتي سازي آگاه بودند نيروي بيشتري گرفت. برادران «عروج» و «خيرالدين» از دوران جواني رو به جهاد آوردند. در ابتدا حركت آنها از مجموعه جزاير نزديك به زادگاهشان در حدود سال 1510 ميلادي آغاز گرديد اما درگيري سنگين ميان نيروهاي مسيحي و مسلمان در اندلس و شمال آفريفا باعث شد در مورد برخی از می باشد که در پیروزی مسلمانان نقش داشته اند از جمله صلاح الدین ایوبی و الكتب الدین زنگی. .
أعلان

نبذة عن كتاب قهرمانان اسلام

كتاب قهرمانان اسلام

خير الدين بارباروس و برادر وي عروج اصل و نسب اين دو مجاهد به تركهاي مسلمان برميگردد. پدر ٱنها «يعقوب بن يوسف» از بازماندگان فاتحان مسلمان ترك بود. مادرشان نيز بانويي اندلسي بود كه تاثير به سزايي در اين دو برادر به جاي گذاشت. سرزمين اندلس در آن دوران به شدت از حملات اسپانياييها و پرتغاليها رنج ميبرد. آنها همچنين دو برادر مجاهد ديگر به نامهاي اسحق و محمد الياس داشتند. خيرالدين كوچكرين آنها بود. برادران قهرمان و جهاد عليه اسپانياييها: هجرت اجباري مسلمانان از اندلس و پناه آوردن تعداد زيادي از آنان به شمال آفريقا سبب ايجاد مشكلات اجتماعي و اقتصادي بسياري در مناطق شمال آفريقا گرديد. از آنجايي كه در ميان اين مهاجران بسياري از دريانوران وجود داشتند ضروري نشان ميداد كه بايد راههاي مناسبي براي استقرار آنها فراهم ميشد اما برخي از عوامل باعث شد كه گروهي از اين دريانوردان رو به جهاد عليه نيروهاي نصراني در درياي مديترانه بياورند. از مهمترين عوامل اين حركت ميتوان به انگيزهي ديني به سبب كشمكش هميشگي ميان اسلام و نصرانيت، و همچنين اخراج مسلمانان از اندلس و تعقيب آنان تا شمال آفريقا اشاره كرد. حركت جهاد اسلامي عليه اسپانيا و پرتغاليها تا روي كار آمدن برادران بارباروس نامنظم و پراكنده بود. آن دو توانستند نيروهاي اسلامي را در الجزاير متحد ساخته و به سوي هدفي مشترك يعني جلوگيري از نفوذ بيشتر دشمنان اسلام در بندرها و شهرهاي شمال آفريقا، هدايت سازند. 6 قهرمانان اسلام انديشهي نظامي برادران بارباروس: اين نيروي اسلامي جديد براي حركت جهادي خود به دليل عدم توانايي در داخل شدن به جنگ منظم عليه نيروهاي پرتغالي و اسپانيايي و «سواران قديس يوحنا» در درياي مديترانه از روش حملهي ناگهاني استفاده ميكرد. اين مجاهدان توانستند با به دست آوردن پيروزهاي بسيار باعث نگراني دشمن شوند. آنها سپس با نگاه دقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه به زير رهبري حكومت عثماني درآيند تا تلاش مسلمانان را عليه نيروهاي كينهتوز نصراني متحد سازند. جهاد برادران بارباروس: تاريخنگاران اروپايي در مورد طبيعت حركت جهادي در درياي مديترانه تشكيك نموده و نقش اين دو برادر را تا حد «دزدي دريايي» پايين آورده و حتي در مورد حقيقت اين دو برادر ترديد نمودهاند. بر اين اساس نياز است در مورد نقش اين دو برادر و تاثير جنبش آنان بر حركت صليبيان در درياي مديترانه در دوران سلطان سليم و سلطان محمد قانوني روشنگري شود. آنچه در مورد نقش اين برادران گفته شده است بر حرص و كوشش آنها در راه جهاد و مقاومت در برابر طرحهاي اسپانيا و پرتغال در سرزمينهاي اسلامي شمال آفريقا تاكيد دارد. اين دو برادر توانستند در جهاد دريايي عليه نصاري نوآوري كنند و حركت جهاد اسلامي توانست در قرن شانزدهم هجري مراكز مهمي در «شرشال» و «وهران» و «الجزائر» و «دلي» و «بجايه» داشته باشد. اين حركت با پيوستن جنگجويان مسلماني كه از اندلس گريخته بودند و به دريانوردي و فنون آن و كشتي سازي آگاه بودند نيروي بيشتري گرفت. برادران «عروج» و «خيرالدين» از دوران جواني رو به جهاد آوردند. در ابتدا حركت آنها از مجموعه جزاير نزديك به زادگاهشان در حدود سال 1510 ميلادي آغاز گرديد اما درگيري سنگين ميان نيروهاي مسيحي و مسلمان در اندلس و شمال آفريفا باعث شد در مورد برخی از می باشد که در پیروزی مسلمانان نقش داشته اند از جمله صلاح الدین ایوبی و الكتب الدین زنگی. .


هذا الكتاب من تأليف عبدالله موحد و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها

تحميل
التحميل حجم الكتاب
تحميل غير محدد فى الوقت الحالى
أضافة مراجعة
0.0 / 5
بناء على 0 مراجعة
1 (0)
2 (0)
3 (0)
4 (0)
5 (0)
كتب ذات صلة