بحث عن كتاب
تحميل و قراءة كتاب احکام سجدۀ سهو pdf

تحميل كتاب احکام سجدۀ سهو pdf

تحميل و قراءة كتاب احکام سجدۀ سهو pdf
المؤلف : محمد صالح العثیمین
التصنيف : كتب إسلامية
سنة النشر : غير محدد
عدد الصفحات : غير محدد
عن الكتاب : کتابچه‌ای که پیش رو دارید ترجمه فارسی «رسالة في سجود السهو» نوشته‌ی؛ شیخ علامه محمد بن صالح العثیمین رحمه الله تعالی از بزرگترین فقهای معاصر می‌باش البته علاوه بر ترجمه‌ی رساله‌ی ایشان، برای آنکه مطالب مربوط به مسئله‌ی سجده‌ی سهو در نماز را برای خوانندگان گرامی کاملتر آورده باشیم اضافاتی را در انتهای این کتاب به اصل ترجمه‌ی رساله ملحق نمودیم، که این اضافات نیز تماما از منابع معتبر فقهی از جمله دیگر آثار مولف می باشن همچنین در انتهای ترجمه رساله‌ی مولف، آنرا به صورت اختصار درآوردیم تا مطالب آن دسته بندی شده و باعث شود ماندگاری مطالب آن در ذهن آسانتر گردن یادآور می شویم که تمامی پاورقیهای این کتاب متعلق به مترجم می‌باشد، زیرا گاها احساس می شد تا جهت گویا تر کردن مطلب توضیحاتی ارائه شود و یا نیاز بود تا احادیثی را که مطلب را توجیه می‌کند ذکر شو اما از جمله ویژگیهای مثبت این رساله و کتابچه اینست که قصد یاری هیچکدام از مذاهب فقهی را نداشته، بلکه در پی نصرت مدلول کتاب و سنت بر مذهب و تعصب مذهبی است. بعبارتی مطالب این رساله بدون تعصب نسبت به مذهب خاصی از مذاهب رایج، و با استناد به کتاب و سنت صحیح نبوی قصد دارد تا رای صواب را بیابد . الكتيب الذي أمامك هو ترجمة فارسية لـ "رسالة عن السجود" كتبها ؛ فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله من أعظم الفقهاء المعاصرين. مترجم ، لأنه في بعض الأحيان كان هناك شعور بأنه من أجل جعل القصة أكثر وضوحًا ، أو كان من الضروري ذكر الأحاديث التي تبرر القصة ، ولكن من السمات الإيجابية لهذه الرسالة والكتيب أن لا أحد منهم ينوي المساعدة. ليس عنده أى ديانات فقهية ، بل يسعى إلى الانتصار على معنى الكتاب والتقاليد على الدين والظلم الديني. بعبارة أخرى ، فإن محتويات هذه الرسالة ، دون المساس بدين معين للأديان المشتركة ، وبالإشارة إلى الكتاب الصحيح والتقليد النبوي ، تهدف إلى إيجاد الرأي الصحيح. .
عن الكتاب
کتابچه‌ای که پیش رو دارید ترجمه فارسی «رسالة في سجود السهو» نوشته‌ی؛ شیخ علامه محمد بن صالح العثیمین رحمه الله تعالی از بزرگترین فقهای معاصر می‌باش البته علاوه بر ترجمه‌ی رساله‌ی ایشان، برای آنکه مطالب مربوط به مسئله‌ی سجده‌ی سهو در نماز را برای خوانندگان گرامی کاملتر آورده باشیم اضافاتی را در انتهای این کتاب به اصل ترجمه‌ی رساله ملحق نمودیم، که این اضافات نیز تماما از منابع معتبر فقهی از جمله دیگر آثار مولف می باشن همچنین در انتهای ترجمه رساله‌ی مولف، آنرا به صورت اختصار درآوردیم تا مطالب آن دسته بندی شده و باعث شود ماندگاری مطالب آن در ذهن آسانتر گردن یادآور می شویم که تمامی پاورقیهای این کتاب متعلق به مترجم می‌باشد، زیرا گاها احساس می شد تا جهت گویا تر کردن مطلب توضیحاتی ارائه شود و یا نیاز بود تا احادیثی را که مطلب را توجیه می‌کند ذکر شو اما از جمله ویژگیهای مثبت این رساله و کتابچه اینست که قصد یاری هیچکدام از مذاهب فقهی را نداشته، بلکه در پی نصرت مدلول کتاب و سنت بر مذهب و تعصب مذهبی است. بعبارتی مطالب این رساله بدون تعصب نسبت به مذهب خاصی از مذاهب رایج، و با استناد به کتاب و سنت صحیح نبوی قصد دارد تا رای صواب را بیابد . الكتيب الذي أمامك هو ترجمة فارسية لـ "رسالة عن السجود" كتبها ؛ فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله من أعظم الفقهاء المعاصرين. مترجم ، لأنه في بعض الأحيان كان هناك شعور بأنه من أجل جعل القصة أكثر وضوحًا ، أو كان من الضروري ذكر الأحاديث التي تبرر القصة ، ولكن من السمات الإيجابية لهذه الرسالة والكتيب أن لا أحد منهم ينوي المساعدة. ليس عنده أى ديانات فقهية ، بل يسعى إلى الانتصار على معنى الكتاب والتقاليد على الدين والظلم الديني. بعبارة أخرى ، فإن محتويات هذه الرسالة ، دون المساس بدين معين للأديان المشتركة ، وبالإشارة إلى الكتاب الصحيح والتقليد النبوي ، تهدف إلى إيجاد الرأي الصحيح. .
تحميل
التحميل حجم الكتاب
غير محدد فى الوقت الحالى